Найпопулярніші польські скорочення, які потрібно …

Найпопулярніші польські скорочення, які потрібно ...

Фото ілюстративне fotolia.com

У Польщі в буденному житті нам часто зустрічаються абревіатури — назви закладів, понять тощо. Публікуємо найрозповсюдженіші з них з їхньою розшифровкою та перекладом.

Найпопулярніші польські скорочення, які потрібно ...

Найпопулярніші польські скорочення, які потрібно ...

Купити рекламу » RP –Республіка Польща (пол. Rzeczpospolita) 

PESEL – Загальна електронна система ідентифікації населення (особистий номер кожної людини, має 11 цифр) (пол. Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności) 

MSZ — Міністерство закордонних справ (пол.Ministerstwo Spraw Zagranicznych) 

MSW  — Міністерство внутрішніх справ (пол. Ministra Spraw Wewnętrznych) 

NIP –  Ідентифікаційний номер платника податків (пол. Numer Identyfikacji Podatkowej) 

REGON –  Ідентифікаційний номер підприємств та організацій (пол. akronim od Rejestr Gospodarki Narodowej) 

KRS – Державний реєстр юридичних осіб (пол. Krajowy Rejestr Sądowy)

OC
— Страхування цивільної відповідальності (odpowiedzialność cywilna, obowiązkowe ubezpieczenie) 

AC – Страхування автомобіля (автокаско)(пол. ubezpieczenie autocasco) 

USC -Управління реєстрації актів цивільного стану (пол. Urząd Stanu Cywilnego) 

UDSC – Управління у справах іноземців (пол. Urząd do Spraw Cudzoziemców)  

ZUS — Управління соціального страхування (пол. Zakład Ubezpieczeń Społecznych) 

NFZ – Національний фонд охорони здоров’я (пол. Narodowy Fundusz Zdrowia) 

GOPS – Центр соціальної допомоги в гміні (пол. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej) 

MOPS – Центр соціальної допомоги в місті (пол. Miejski Ośrodek Pomocy) 

OPS – Центр соціальної допомоги (пол. Ośrodek Pomocy Społecznej) 

PCPR – Районний центр підтримки сім’ї(пол. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie) 

SOR — Відділення екстреної допомоги (Szpitalny Oddział Ratunkowy)

UM – Міське управління (пол. Urząd Miejski)  

UW – Воєвудське управління (пол. Urząd Wojewódzki) 

WUP – Воєвудське управління з працевлаштування (пол. Wojewódzki Urząd Pracy)

NSA – Вищий арбітражний суд (пол. Naczelny Sąd Administracyjny) 

ZOZ – Заклад охорони здоров’я (пол. Zakład Opieki Zdrowotnej) 

BHP – Безпека та гігієна роботи (пол. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy) 

VAT – Податок на додану вартість (ПДВ) (пол. Value Added Tax, Podatek od wartości dodanej)

PIT — Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) (пол. Personal Income Tax, podatek dochodowy od osób fizycznych)

ePuaP — електронна платформа послуг публічної адміністрації (пол. Еlektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej)

CV — резюме (curriculum vitae)
Джерело