«Миргородська міська книга» – у Миргороді


				"Миргородська міська книга" – у Миргороді

Сьогодні, у Всеукраїнський день краєзнавства, Миргородський краєзнавчий музей ім. Опанаса Сластьона одержав цінний подарунок: видання «Миргородська міська книга (1656 – 1742)». Це важливе видання, здійснене Інститутом української археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України, зокрема, автором-укладачем В.П.Ринсевичем. Це перша наукова публікація актових документів Миргорода майже чотирьохсотлітньої давнини, цінне джерело відомостей про Миргород XVII – XVIII ст. Міських актових книг до нашого часу збереглося небагато, зокрема, це книги Полтави, Лохвиці, Миргорода і ще кількох міст.

Шлях «Миргородської міської книги» до читача був непростим. Спершу вона зберігалася в Миргородській міській ратуші, потім у повітовому суді, побувала в руках приватних осіб. Нині її оригінал зберігається в Центральному Історичному архіві давніх актів у Києві.

Як дослідив В.Ринсевич, рукописна книга пережила кілька «катастроф»: її розшивали, розпорошували, переставляли аркуші, дописували пізніші акти на чистих сторінках. За наполяганням миргородського полковника Д.Апостола до неї вносили записи про його маєтності. Чверть первісного обсягу книги взагалі втрачена.

Що ж у книзі? В ній зафіксовані різнорідні документи: ухвали «уряду міського», судові справи, угоди куплі-продажу, дарчі грамоти й угоди, справи про майнові суперечки, розгляд скарг, тестаменти-заповіти, квити-розписки тощо.

Для історичної науки «Миргородська міська книга» є вагомим джерелом відомостей про соціальні, майнові, правові відносини на Полтавщині. Це неоціненний фактаж для генеалогічної науки. 

Інформація згідно даних Миргородської міської ради